Технически прегледи на товарозахващащи приспособления

БЕТА СТАР“ ЕООД е лицензирана за извършване на технически надзор на:

 1. Повдигателни съоръжения:

1.1. Товароподемни кранове, както следва:

1.1.1. Бордови кранове, независимо от товароподемността им;

1.1.2. Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;

11.3. Товароподемни кранове извън посочените в т. 5.1.1 и  5.1.2  с товароподемност до 10 t включително.

1.2. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит

1.3. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове

1.4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.

1.6. Товарозахващащи приспособления

1.7. Подвижни работни площадки

1.8. Всички строителни подемници за повдигане на хора или на хора и товари, независимо от вида на строежа, в който са монтирани, както и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради

 

Технически прегледи и проверки на повдигателни съоръжения /ПС/:

 

 • Първоначални - след първото регистриране;
 • Периодични:

а)  на повдигателните съоръжения:

 • товароподемни кранове;
 • товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
 • електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
 • багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
 • окачени кошове за повдигане на хора;
 • подвижни работни площадки;
 • строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.) , независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство:
 • експлоатирани до 10 години от датата на пускането им в експлоатация до 2 години след последния извършен технически преглед;
 • експлоатирани от 10 до 20 години от датата на пускането им в експлоатация – до 1 година след последния извършен технически преглед;
 • експлоатирани над 20 години от датата на пускането им в експлоатация – до 6 месеца след последния извършен технически преглед.

б) на товарозахващащите приспособления, които не са част от:

 • товароподемни кранове;
 • товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
 • електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
 • багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит - 12 месеца след последния извършен технически преглед;

- Периодични със статично и динамично изпитване - на повдигателните съоръжения:

 • товароподемни кранове;
 • товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
 • електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
 • багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
 • окачени кошове за повдигане на хора - 4 години след последния извършен технически преглед;
 • След преустройство;
 • Когато не са експлоатирани повече от една година;
 • След замяна или ремонт на:

а) носещите конструкции, носещите елементи, механизмите за повдигане, товароподемните куки или ролковите блокове - за повдигателните съоръжения:

 • товароподемни кранове;
 • товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
 • електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
 • багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит;
 • товарозахващащи приспособления;
 • подвижни работни площадки;

б) повдигателния механизъм, носещите въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничителя на скоростта или хващачите - за повдигателните съоръжения:

 • строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.) , независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство;

в) повдигателни съоръжения, експлоатирани повече от 20 години от датата на пускането им в експлоатация;

- След демонтиране и монтиране на друго работно място - за стационарните или придвижващите се по релсов път повдигателни съоръжения:

 • товароподемни кранове;
 • товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
 • електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;

  и за стационарно монтираните повдигателни съоръжения:

 • подвижни работни площадки;
 • строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с Постановление 140 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.), независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство – преди промяна на лицето, което поддържа повдигателното съоръжение;
 • По искане на ползвателя на повдигателното съоръжение;
 • Внезапни.

Услуги

„БЕТА СТАР” ЕООД  осъществява  технически надзор на:

 • парнии водогрейни котли /ПК/;
 • тръбопроводи за пара и гореща вода /ТП/;
 • повдигателни съоръжения /ПС/;
 • съдовеработещи под налягане /СН/;
 • газови съоръжения и инсталации /ГИ/;
 • асансьори в жилищни и промишлени сгради /АС/,  

 

Намерете ни:

  

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 +359 897 820 128
БЛАГОЕВГРАД 2700 , БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 30  Благоевград, 2700, България