Дейности „БЕТА СТАР“ ЕООД

 1. Заверява инвестиционни проекти на съоръжения с повишена опасност  /СПО/
 1. Извършва технически прегледи и проверки на следните видове СПО:
 • парнии водогрейни котли /ПК/;
 • тръбопроводите за водна пара и гореща вода /ТП/;
 • съдовеработещи под налягане /СН/;
 • газови инсталации и съоръжения за природен газ , и за втечнени въглеводородни газове/ГИ/;
 • повдигателни съоръжения /ПС/;
 • асансьори в жилищни и промишлени сгради /АС/.
 1. Изпитва и проверява настройката на предпазни клапани
 1. Проверява изправното действие инастройката на сигнализатори за

природен газ,иза втечнени въглеводородни газове

5.Извършва техническите прегледи на  въжени товарозахващащи приспособления   /сапани/

6.Поддържа  пряка  връзка  с регионалния отдел на ГД "ИДТН", спазваизискванията  на  действащите  нормативни  документи (ЗТИП, наредби,  стандарти, правилници и др. касаещи  СПО)  и следи  за  настъпилите  в  тях  промени

7. Регистрира, водинаотчетиосъществяваТехническинадзорна СПО

8. Извършваконсултациинапотребителитена СПО и правипредложенияпредтяхзаподобряваненаусловиятазабезопаснаработа, и занепрекъкнатообучениенаексплоатационнияперсонал и лицата, отговорнизабезопаснатаработана СПО

9. Планира и организира  дейностите  относно СПО, които води на отчет

10. Организира  обучение и проверка на знанията на персонала, който осъществява технически  надзор  на  СПO

11. ОсигуряванапотребителитеРевизионнкниги, Инструкциии др. документи, необходими за техническите досиета на СПО

12. Провеждаопреснителни курсове за поддържащ и обслужващ персонал на съоръжения сповишена опасност

 

 

 

Услуги

„БЕТА СТАР” ЕООД  осъществява  технически надзор на:

 • парнии водогрейни котли /ПК/;
 • тръбопроводи за пара и гореща вода /ТП/;
 • повдигателни съоръжения /ПС/;
 • съдовеработещи под налягане /СН/;
 • газови съоръжения и инсталации /ГИ/;
 • асансьори в жилищни и промишлени сгради /АС/,  

 

Намерете ни:

  

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 +359 897 820 128
БЛАГОЕВГРАД 2700 , БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 30  Благоевград, 2700, България