За нас

ЛИЦЕНЗИЯ  № 762 / 21.12.2015 год.   /копие на лицензията/

„БЕТА СТАР” ЕООД притежава Лицензия №  762/21.12.2015.г. за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност, издадена от Държавна aгенция за метрологичен и технически надзор.

 

„БЕТА СТАР” ЕООД  осъществява  технически надзор на:

 • парнии водогрейни котли /ПК/;
 • тръбопроводи за пара и гореща вода /ТП/;
 • повдигателни съоръжения /ПС/;
 • съдовеработещи под налягане /СН/;
 • газови съоръжения и инсталации /ГИ/;
 • асансьори в жилищни и промишлени сгради /АС/, съгласно„Наредба за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията”.

 

Фирмата осигурява необходимите условия за провеждане на технически надзор на СПО, в т.ч. изпитвателна техника, обзавеждане, помещения и др.

Обхватът и границите на лична отговорност, пълномощията, задълженията и взаимоотношенията на целия персонал, са регламентирани в Правилника за вътрешния ред, утвърден от управителя на фирмата.

Дейностите по контрол се извършват в съответствие с БДС EN ISO/IEC17020:2012.

Коректноста, отговорността и професионализма са водещи в нашата работа, тъй като осъзнаваме важността на нашата основна задача, а именно да съдействаме за безопасната експлоатация на поверените ни съоръжения с повишена опасност.

 

 

 

Услуги

„БЕТА СТАР” ЕООД  осъществява  технически надзор на:

 • парнии водогрейни котли /ПК/;
 • тръбопроводи за пара и гореща вода /ТП/;
 • повдигателни съоръжения /ПС/;
 • съдовеработещи под налягане /СН/;
 • газови съоръжения и инсталации /ГИ/;
 • асансьори в жилищни и промишлени сгради /АС/,  

 

Намерете ни:

  

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 +359 897 820 128
БЛАГОЕВГРАД 2700 , БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 30  Благоевград, 2700, България